Tien-do-du-an-Sun-Grand-City-13-6-2016-69B-Thuy-Khue

Cập nhật tiến độ thi công dự án chung cư Sun Grand City Thuy Khue Residence