Quần thể Căn hộ Roman Plaza là tổ hợp khu trung tâm thương mại và Quần thể đẳng cấp triển khai thành lập bởi vì Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát làm Nhà