Với mục tiêu không độc quyền bán Tổ hợp căn hộ, nhưng mở bán lối sống tiện nghi, Chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển  là Tổ hợp căn hộ trước tiên ở Hà Nội