Latest Posts

Điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ Gemek Premium

0
Điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ Gemek Premium Gói vay 30.000 tỷ sẽ hết hạn bắt đầu từ ngày 31/5/2016. Khách hàng đủ điều kiện vay, nên chọn mua chung cư Gemek Premium

Thủ tục vay gói 30000 tỷ mua chung cư Gemek Premium

0
Với khoảng 80% các căn hộ đủ điểu kiện để có thể vay gói 30000 tỷ. Hầu hết các khách hàng mua căn hộ tại chung cư Gemek Premium đều tận dụng gói vay