THC Hoàng Cầu Tower hay còn gọi Hoàng Cầu Skyline  là phức hợp Nhà cao tầng Tổ hợp chung cư cao cấp liên minh với các lợi ích dịch vụ phục vụ cách sống