Với khoảng 80% các căn hộ đủ điểu kiện để có thể vay gói 30000 tỷ. Hầu hết các khách hàng mua căn hộ tại chung cư Gemek Premium đều tận dụng gói vay