The Coastal Hill FLC Quy Nhơn thuộc tổ hợp Nhà ở cao tầng FLC QUY NHƠN là hotel tối đa VN có độ lớn 1.500 buồng sở hữu tổng vốn đầu tư mang lại 2.800