Điều kiện vay gói 30 nghìn tỷ Gemek Premium Gói vay 30.000 tỷ sẽ hết hạn bắt đầu từ ngày 31/5/2016. Khách hàng đủ điều kiện vay, nên chọn mua chung cư Gemek Premium