Dự án  Chung cư Roman Plaza là vật phẩm tâm huyết của Chủ đầu cơ Hải Phát. Quần thể đang được triển khai phần mặt bằng và sẽ công bố đến cư dân trong thời